Kirkolliset toimitukset

Kirkollisia toimituksia ovat mm. kaste, konfirmaatio, avioliittoon vihkiminen, hautaan siunaaminen ja kodin siunaaminen. Toimitukset varataan kirkkoherranvirastosta tai suoraan toimittavalta papilta.

 

Kaste

Kaste on juhlahetki, jota vietetään useimmiten pienen lapsen juhlana. Pyhä kaste on Kristuksen asettama sakramentti ja kaikkien muiden kirkollisten toimitusten perusta. Pääsääntöisesti meillä kastetaan lapset viimeistään kahden kuukauden ikäisenä. Kasteen voi toimittaa myös sitä vanhemmalle ihmisille.
Lapsi voidaan kastaa, mikäli vähintään toinen vanhemmista tai yksi hänen huoltajistaan on kirkon jäsen. Kastettavalla tulee olla ainakin kaksi kummia, jotka ovat konfirmoituja evankelis-luterilaisen kirkon jäseniä. Kaste voidaan toimittaa perheen toivomassa paikassa.

Kaste

Konfirmaatio

Konfirmaatio edellyttää rippikoulun käymistä. Nuori voidaan konfirmoida sinä vuona kun hän täyttää 15 vuotta. Rippikoulusta enemmän nuorisotyön sivulla.

Avioliittoon vihkiminen

Avioliittoon vihkiminen

Avioliittoon vihkiminen sinetöi kahden ihmisen rakkauden. Kirkollinen avioliitto voidaan solmia jos vihittävät ovat käyneet rippikoulun ja ovat kirkon jäseniä. Kirkollinen vihkiminen voidaan toimittaa vaikka toinen kihlakumppaneista ei olisikaan kirkon jäsen, mikäli hän on muun kristillisen kirkon tai uskontokunnan jäsen. Lisätietoa asiasta saa kirkkoherranvirastosta. Mikäli kirkollista avioliiton solmimista ei voida toimittaa, voidaan toimittaa avioliiton siunaaminen, mutta vihkiminen tapahtuu maistraatissa.
Ennen vihkimistä on suoritettava oman kotiseurakunnan kirkkoherranvirastossa avioliiton esteiden tutkinta, joka on tehtävä vähintään seitsemän vuorokautta ennen aiottua vihkimistä. Avioliittoon vihkimiset tapahtuvat yleensä kirkossa, mutta papin kanssa voi sopia myös muusta paikasta. Kanttorin kanssa pitää sopia etukäteen kirkossa soitettava häämusiikki. Musiikkia valittaessa on hyvä muistaa toimituksen kirkollinen luonne.

Hautaan siunaaminen

Elämän rajallisuus kohtaa meidät kaikki vuorollaan. Läheisen kuoltua on omaisten tehtävä huolehtia vainajan hautaaminen. Hautajaisjärjestelyissä on toivottavaa ottaa heti yhteys kirkkoherranvirastoon. Toimistosihteeri auttaa hautapaikan järjestelyissä sekä sopii omaisten kanssa siunausajasta ja –paikasta. Vainajan siunaaminen voidaan toimittaa Vaalan tai Säräisniemen kirkoissa tai kesäaikaan Kurikkavaaran kappelissa. Myös suoraan haudalla siunaaminen on mahdollista. Kanttorin kanssa voi sopia hautajaisissa käytettävästä musiikista.

Kodin siunaaminen

Koti on elämän tärkeitä keskuspaikkoja. Kodin siunaaminen on rukoushetki, jossa kiitetään kodista, pyydetään siunausta sen asukkaille ja rukoillaan, että kodissa vallitsisi rakkaus. Kodin siunaus voidaan toimittaa esimerkiksi uuteen kotiin muutettaessa, remonttiurakan jälkeen tai muulloin kun siihen on toivetta.