Nuorisotyö

Nuorisotyö

Nuorisotyö jakautuu varhaisnuorisotyöhön, rippikoulutyöhön ja varsinaiseen nuorisotyöhön.Nuorisotyö pyrkii tavoittamaan nuoria, ennaltaehkäisemään syrjätymistä ja auttamaan nuoria löytämään kristillisen uskon pohjalta vastauksia elämään ja todellisuuden kohtaamiseen liittyviin kysymyksiin. Rippikoulutyö on kasteopetusta.Varhaisnuorisotyö on kerho- ja leiritoimintaa.

Instagram